Garanție și întreținere încălțăminte

Instrucțiuni de întreținere și de garanție pentru încălțăminte

 

 1. Garantie incaltaminte
  1. INO WORLD TRADING SRL(pebebe.ro) oferă clienţilor săi o garanţie comercialăpentru deficienţe neimputabile consumatorului de 30 zile de la data intrării în posesia produsului.
  2. Garanția legală de conformitate - răspunderea INO WORLD TRADING SRL(pebebe.ro) poate fi angajată, în termen de 6 luni de la data livrării produsului, conform prevederilor specifice ale Legii nr. 449 din 2003, cu modificările ulterioare, pentru lipsa de conformitate a produselor comercializate existentă la momentul cumpărării și sesizată în termen de 6 luni de la achiziționarea produsului.
  3. Durata medie de utilizare a produselor este de 6 luni calendaristicecu recomandarea purtării alternative a mai multor perechi de încălţăminte (2-3) de-a lungul unei săptămâni.
  4. Garanţia comercială oferită nu afectează drepturile conferite consumatorilor de legislaţia în vigoare (Legea nr. 449 din 2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor associate acestora, Ordonanţa de Guvern nr. 21 din 1992, privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare).
  5. Pentru acordarea garanţiei legale și a celei comerciale este necesară respectarea de către consumator a instrucţiunilor de întreţinere şi utilizare, a observaţiilor sau a interdicţiilor menţionate în cele ce urmează.
  6. INO WORLD TRADING SRL(pebebe.ro) oferă ca modalităţi de asigurare a garanţiei, după caz, în funcție de deficiențele/lipsa de conformitate constatate, alternativ:
 •  repararea, la terți, a produsului reclamat – dacă este posibilă și nu este disproporționată pentru vânzător;
 •  înlocuirea produsului reclamat dacă repararea nu este posibilă – cu condiția ca înlocuirea produsului să fie posibilă și să nu fie disproporționată pentru vânzător;
 •  restituirea contravalorii produsului reclamat (cu păstrarea produsului de către vânzător) ca urmare a rezoluţiunii vânzării - cumpărării. Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite restituirea contravalorii produsului, respectiv rezoluţiunea contractului, dacă deficienţa/lipsa conformităţii produsului este minoră.

De asemenea, în cazul și după realizarea măsurii de înlocuire a produsului, termenul de garanție comercială se prelungește cu încă 30 de zile de la data remiterii produsului către client.

 

 1. Situații care nu fac obiectul sau care duc la pierderea garanției comerciale și/sau a garanției legale de conformitate.

Nu constituie lipsă de conformitate și/sau nu sunt acoperite de garanția comercială și nici de cea legală, următoarele situații:

 1. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate a produsului dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate, cum ar fi, spre exemplu:
  1. Deteriorările de genul zgârieturilor, petelor, rupturilor, deteriorări/degradări ale culorii, dar fără a se limita la acestea, care nu au fost aduse la cunoştinţa vânzătorului în momentul recepţionării produsului de către consumator (la achiziţie sau la returnarea după reparaţie/ înlocuire).
  2. Inconveniențele (de exemplu: disconfort, senzație de strângere) cauzate de mărimea nepotrivită consumatorului/utilizatorului a perechii de încălţăminte sau a unei bucăţi din perechea de încălţăminte. Încălţămintea trebuie achiziţionată numai în conformitate cu numărul de mărime la încălţăminte purtat de respectivul consumator/utilizator şi ţinând cont de configuraţia piciorului purtătorului.*
  3. Inegalitatea în ceea ce priveşte numărul de mărime, configuraţia şi dimensiunile piciorului drept şi cele ale piciorului stâng ale consumatorului/utilizatorului perechii de încălţăminte.** Pentru verificarea conformităţii numărului de mărime recomandăm ca la momentul achiziţionării unei perechi de încălţăminte să probaţi ambele bucăţi (atât pentru piciorul drept, cât şi pentru cel stâng).
 2. Intervenţiile (inclusiv reparaţii sau încercări de reparaţii) neautorizate asupra produsului, sau nerespectarea instrucţiunilor de întreţinere şi utilizare cuprinse în prezenta secțiune, sau utilizarea produsului în alte condiţii decât cele pentru care a fost conceput produsul, conduc la pierderea garanţiei comerciale și a celei legale.
 3.  Modificarea numărului de mărime la încălţăminte al purtătorului sau modificarea conformaţiei piciorului purtătorului survenită ulterior momentului achiziţionării produsului (de exemplu: creşterea numărului de mărime la încălţăminte la copii/adolescenţi, modificarea patologică de durată a conformaţiei piciorului purtătorului).
 4. Defectele care apar de pe urma întrebuinţării necorespunzătoare a produsului cu încălcarea instrucțiunilor de întreținere şi utilizare, a observaţiilor, a interdicţiilor menţionate în prezenta sau care apar ca urmare a uzurii fizice, inclusiv deformarea produsului, inclusiv cele apărute în termen de 6 luni de la data livrării produsului.
 5. Uzura fizica normala a produsului;
 6. Intretinere defectuoasa  (produsul a fost spalat in masina de spalat, pentru curatare s-au folosit produse neadecvate: detergenti, solventi, alcool, acetona etc)
 7. Decolorare, ca urmare a expunerii indelungate la soare sau alta sursa de caldura (calorifer, uscator de par etc.);
 8. Produsul a fost modificat
 9. Deteriorari ale produsului in urma unor calamitati (foc, cutremur, inundatie etc.)
 10. Defecte produse de transportul, manipularea si depozitarea in conditii improprii (temperatura si umiditate excesive, variatii de tip cald – rece)
 11. Deteriorari cauzate de utilizarea neadecvata, in mod abuziv, incorecta si/sau in conditii improprii, altele decat cele pentru care produsul a fost testat si proiectat
 12. Deteriorari ale produsului cauzate, voluntar sau involuntar, de socuri mecanice (rupere, agatare, lovire, zgariere etc.), animale de companie, rozatoare sau alti daunatori;
 13. Lipsa certificatului de garantie si a facturii fiscale.

 

 1.  Instrucţiuni de întreţinere și utilizare pentru încălţăminte:

Recomandări și interdicții:

După fiecare purtare, încălţămintea se curăţă şi se pune pe șanuri potrivite ca mărime şi formă.
Înainte de aplicarea oricărui fel de produs de curăţire sau întreţinere, este absolut necesară curăţirea şi uscarea încălţămintei. De asemenea, este foarte importantă citirea cu atenţie a instrucţiunilor de utilizare a unor astfel de produse de curăţenie sau întreţinere.

Depozitaţi încălţămintea în spaţii uscate, ferite de umezeală şi evitaţi contactul cu produse chimice (alcool, acetonă, benzină, etc.)

Pentru a menține un aspect estetic îndelungat, folosiți un încălțător în momentul încălțării și nu utilizați vârful încălțămintei pentru a vă descălța de perechea din piciorul opus.

Nu spălaţi încălţămintea, gențile sau curelele cu apă (jet de apă, apă din abundenţă, cufundare în apă, etc.) sau în maşina de spălat rufe (indiferent de tipul maşinii de spălat şi de programele opţionale avansate ale acesteia) şi nu folosiţi pentru uscare surse directe de căldură (de ex. radiatoare, radiatoare electrice, aragazuri, uscătoare de păr), ci lăsaţi produsele să se usuce lent, la temperatura camerei.

Feriţi produsele de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări, abraziune sau orice acţiune fizică sau chimică de natură să îl deterioreze.

Nu folosiţi încălţămintea pe suprafeţe care conţin asfalt şi/sau bitum cald sau proaspăt turnat, beton nesolidificat, adezivi, acizi, uleiuri sau alte substanțe chimice.

Nu folosiţi pentru curăţarea produselor substanţe de curăţat industriale (sodă de rufe sau alţi derivaţi chimici).

 1.  Încălţăminte cu feţe din piele netedă– aceasta se curăţă de praf folosind o cârpă sau o perie moale. Pentru o mai bună întreţinere a pielii, după câteva purtări se aplică cu ajutorul unei perii moi sau cu o cârpă, un strat de cremă sau de ceară pentru încălţăminte, după care se lustruieşte cu o cârpă moale.
 2.  Încălţăminte cu feţe din piele întoarsă (nubuc)– se va folosi o perie specială pentru acest tip de piele, nu se va folosi apă deoarece pot rămâne pete şi pentru curăţire se va utiliza o cremă sau loţiune specială pentru pielea nubuc.
 3.  Încălţăminte cu feţe din lac, alte materiale lăcuite– se curăţă de praf folosind o cârpă moale şi uscată. A se feri acest tip de încălţăminte de contactul direct şi de acţiunea alcoolului, acetonei sau a altor produse chimice.
 4.  Încălţăminte cu feţe din material textil– aceasta se recomandă a fi purtată pe timp uscat. Se curăţă de praf folosind o perie uscată (ca cea folosită pentru haine). În cazul unor pete se va folosi o soluţie sau loţiune de curăţat specială pentru materialele textile.
 5.  Încălţăminte cu feţe din înlocuitori de materiale de bază– acest tip de încălţăminte se va curăţa folosind o cârpă umedă. Nu folosiţi soluţie de lustruit.
 6.  Soluționarea reclamațiilor
 7.  Orice eventuală reclamaţie va putea fi formulată numai pe baza avizului de însoţire a mărfii şi a formularului de retur, în original pentru produsele achiziționate în magazinul online. INO WORLD TRADING SRL(pebebe.ro) nu are obligația de a emite copii ale avizului de însoțire a mărfii și ale formularului de retur. Orice reclamație neînsoțită de factura în original şi a formularului de retur în original nu va fi luată în considerare. Informaţii importante precum denumirea, modelul, codul produsului, data achiziţiei, preţul, se pot regăsi pe documentele mai sus enunţate, pentru soluționarea reclamațiilor.
 8.  Reclamaţiile vor fi adresate telefonic sau prin email la reclamatii@pebebe.ro
 9.  Termenul de soluţionare a reclamaţiilor este de 15 zile calendaristice de la data la care INO WORLD TRADING SRL(pebebe.ro)a intrat in pozesia bunului.

 

 1.  Prevederi speciale

Dacă clientul nu este de acord cu condițiile și/sau instrucțiunile de întreținere și utilizare prevăzute în prezenta secțiune la punctele de mai sus, poate returna produsul către vânzător în 14 zile de la data livrării produsului. În acest caz, returnarea produsului se poate face numai în stare nouă, în forma inițială, cu condiția ca acesta să nu fi fost folosit. La returnarea produsului este obligatorie prezentarea fatura fiscala.